Veel mensen met ernstige psychische problemen wijzen hulp of behandeling af.


Het is hier niet de plaats om in te gaan op de wetgeving die het mogelijk maakt om in uitzonderlijke situaties mensen te dwingen tot behandeling.  In verreweg de meeste gevallen is de betrokkene volkomen vrij om zelf te beslissen. Zo hoort het ook, vinden wij bij Naastentraining.


Begrijpelijk maar niet verstandig

Dat neemt niet weg dat veel mensen zichzelf (en hun naasten) veel leed zouden kunnen besparen als ze wél een vorm van professionele ondersteuning of behandeling zouden accepteren. Hun weigering om dat te doen hangt, volgens Naastentraining, heel vaak samen met hun psychische problematiek zelf. Het gaat meestal niet om eigenwijsheid of "ontkenningsgedrag".  Hun psychische aandoening maakt hen misschien wantrouwig tegenover hulpverleners. Of ze zijn zó gedeprimeerd dat ze ervan uitgaat dat elke behandeling bij voorbaat gedoemd is te mislukken. Of ze leven met een diepe angst voor allerlei gevaren waarvan ze zich niet kunnen voorstellen dat een arts of een andere hulpverlener hen daartegen kan beschermen.


Training 

In alle trainingen van Naastentraining wordt uitdrukkelijk aandacht gegeven aan "zorgmijding".