Beleidsplan Stichting Naastentraining

Doel van de Stichting is om naastbetrokkenen (familieleden, vrienden)  van mensen met psychische aandoeningen te trainen en te coachen bij de omgang met hun dierbare.

Doel van de training en coaching is om de naastbetrokkenen handvatten te geven om zich zo goed mogelijk staande te houden in de hectiek die ze vaak doormaken. Minstens zo belangrijk is om die naastbetrokkenen handvatten te geven om hun dierbare zo goed mogelijk te ondersteunen. De kennis en de motivatie van naastbetrokkenen heeft een grote invloed op het verloop van de psychische aandoening.

De Stichting biedt de training/coaching zo laagdrempelig mogelijk aan. Naasten kunnen zichzelf aanmelden. Er is géén verwijzing en geen “indicatie”. Dat maakt dat de training en coaching óók beschikbaar is voor naasten van mensen die psychiatrische zorg mijden of die op een wachtlijst staan.

Deelnemers aan de training/coaching krijgen gewoonlijk vier trainingssessies aangeboden. Na afloop daarvan wordt hen gewezen op de mogelijkheid om een bescheiden bijdrage te geven voor de – eveneens bescheiden – kosten van de Stichting.

Bij de Stichting werken uitsluitend vrijwilligers. De meesten zijn gepensioneerde GGZ professionals. De trainingen vinden bijna uitsluitend online plaats, in individuele video gesprekken.

De uitgaven van de Stichting bestaan uit:

  • Een zeer bescheiden vergoeding voor de vrijwilligers voor het gebruik van computerapparatuur, verwarming van hun werkkamer en dergelijke.
  • Hosting van de website naastentraining.nl en de bijbehorende mail adressen.
  • Professionele video-conferencing abonnementen
  • Professionele sociale media accounts
  • Flyers, ander PR materiaal en PR- activiteiten

Ondanks het feit dat de Stichting haar diensten kosteloos aanbiedt, vraagt het werven van deelnemers veel aandacht.  De Stichting wil daarom ook gebruik maken van advertenties via de Google zoekmachine. Google stelt gratis advertentieruimte beschikbaar voor instellingen die de ANBI status hebben.

De Stichting beschikt over een bankrekening: NL81 RABO 0368 2841 23. De Stichting heeft geen ander vermogen.

 

Juni 2024