Online privé training en coaching voor naasten van personen met ernstige psychische problemen.


Wij (een groepje van gepensioneerde GGZ medewerkers) bieden individuele trainingen en coaching voor familieleden, partner en/of vrienden  van iemand met psychische problemen zoals borderline, psychose, stemmingstoornissen of verslaving. Trainingen op maat waarin u kennis en vaardigheden verwerft om te leren omgaan met de psychische problemen van uw naasten. Thema's die vaak aan de orde komen zijn: 'Verbindende Gespreksvoering', 'Valideren' , ' Begrenzen' en 'Motiverende gespreksvoering'. 


Herkenbare, moeilijke situaties?

Bent u ongerust, of misschien wel wanhopig? Misschien is uw leven ernstig ontregeld. Dat geldt ook voor anderen die er nauw bij betrokken zijn. U wilt allemaal dolgraag helpen en ondersteunen, maar u weet niet waar u goed aan doet. Misschien zijn er conflicten ontstaan. Misschien is het contact helemaal verbroken. Misschien lukt het niet om uw psychisch kwetsbare naaste te motiveren om hulp te zoeken voor zijn of haar psychische problemen. Naastentraining bespreekt met u (eventueel samen met anderen uit uw familiekring) de problemen die u ervaart en geeft u handvatten om daarmee om te gaan.


Onze brede ervaring

Tiny:

Ik ben Tiny van Hees. Ik werk sinds jaren in de GGZ. Ik ben opgeleid als sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Daarnaast ben ik ook opgeleid als trainer/coach en supervisor. Ik heb veel ervaring in de behandeling van mensen met psychische problemen. Ik heb mij de laastste jaren vooral gespecaliseerd op naastbetrokkenen, samen met Tom Rusting. In 2007 hebben we de "familiecoaching" van ALtrecht GGZ opgezet. Sinds 2020 ben ik met pensioen. Ik gebruik mijn ervaring en kennis graag om naasten te ondersteunen via Stichting Naastentraining. Daarnaast richt ik mij op mijn coaching/training praktijk.


Tom:

Ik ben Tom Rusting. In 2001 vervroegd gepensioneerd als manager van een ICT bedrijf, om meer tijd te hebben voor diverse ernstige psychiatrsiche problemen in mijn gezin, en voor uitgebreid vrijwiligerswerk in de psychiatrie.

Ik ben trots op de familiecoaching die Tiny en ik hebben opgezet bij Altrecht en die daar volledig is ingebed als essentieel onderdeel van de zorg. Ik ben daar nog steeds aan verbonden als familie-ervaringsdeskundige medewerker van Altrecht.

Daarnaast doe ik sinds twee jaar, samen met Tiny, ongeveer hetzelfde via Stichting Naastentraining. Maar dan los van instellingen, regio, indicaties, verwijzingen, zorgverzekeringen.

Verde volg ik met grote interesse de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de psychiatrie.Voor familieleden en vrienden

Naastentraining richt zich op één familielid of één familie/vriendenkring tegelijk. Bijvoorbeeld een ouder, of een ouderpaar, van een jongeman die last heeft van psychoses. Misschien is er ook een broer of zus die mee wil doen. Ieder, desgewenst, vanuit zijn/haar eigen locatie, online. U hoeft geen voorkennis te hebben en u ook niet te kwalificeren. U kunt direct met ons contact opnemen voor meer informatie en om uw situatie en behoefte te bespreken. Daarna kunt u zich vrijblijvend aanmelden. 


Kosten

Naastentraining wordt kosteloos en belangeloos aangeboden. Wij doen dit werk volledig zonder betaling. Stichting Naastentraining heeft niemand in dienst en we hebben ook geen kantoorruimte. Er zijn wel wat andere, kleine, kostenposten voor de website, voor internet, voor flyers en dergelijke. Na afsluiting van een coaching/training traject vragen we deelnemers of ze daar eventueel met een zeer bescheiden bedragje aan willen meebetalen. 


Hebt u interesse in, of een vraag over Naastentraining ?

Stuur een email met een korte beschrijving van uw situatie en uw vraag naar info@naastentraining.nl  Een van de trainers - Tiny van Hees of Tom Rusting  - nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Hebt u zelf psychische of verslavingsproblemen? 

Aarzel dan niet om contact te zoeken. Naastentraining kan uw familie, uw partner en uw vrienden helpen om meer begrip voor u te krijgen. Dat kan het leven voor u allemaal een stuk draaglijker maken, en het bevordert uw eigen herstelproces.