Voorzitter: C.T.M. van Hees - Pellen


Secretaris penningmeester:

T. Rusting


Beide bestuursleden zijn alleen/zelfstandig bevoegd.Beloningsbeleid: 

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.  Net als de andere vrijwilligers die aan de stichting zijn verbonden, hebben ze recht op een onkostenvergoeding van 15 euro per maand ter dekking van kleine onkosten die voortvloeien uit hun vrijwilligerswerk.