Online privé trainingen op basis van professionele en persoonlijke ervaring.


Wij bieden privé trainingen op maat voor verschillende type aandoeningen: psychose,  persoonlijkheidsproblemen en verslaving. Een training bestaat uit 4-6 sessies van elke 1,5 uur. In dit programma bespreken en behandelen we allerlei situaties waarmee u kennis en vaardigheden verwerft om te leren omgaan met iemand met ernstige psychische problemen. 


Persoonlijk én herkenbaar

De trainingen zijn gebaseerd op veel voorkomende en herkenbare situaties en de moeilijkheden die mensen ondervinden in de omgang met iemand met psychische problemen. U zult zich er ook vast in herkennen. Vervolgens is er veel tijd en aandacht aan uw specifieke situatie, zowel die van uzelf als die van diegene met problemen. Naastentraining biedt privé trainingen met thema's als 'Verbindende Gespreksvoering', 'Valideren & begrenzen' en 'Motiverende gespreksvoering'. 


Wanneer kunt u deelnemen?

Naastentraining richt zich op één familielid of één familie/ vriendenkring tegelijk. Bijvoorbeeld een ouder, of een ouderpaar, van een jongeman die last heeft van psychoses. Misschien is er ook een broer of zus die mee wil doen. Ieder, desgewenst, vanuit zijn/haar eigen locatie. Om deel te nemen aan Naastentraining heeft u geen officiële "verwijzing" van uw huisarts nodig. Behalve een bescheiden - vrijwillige - bijdrage zijn er geen kosten aan verbonden. U kunt direct contact opnemen en/of aanmelden door een e-mail te sturen aan info@naastentraining.nl


De trainers, Tiny van Hees en Tom Rusting

Tiny van Hees is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige met veel ervaring in de  behandeling van mensen met psychische problemen. Zij heeft zich de laatste jaren vooral gespecialiseerd op naastbetrokkenen en samen met Tom Rusting in 2007 de "familiecoaching" van GGZ Altrecht opgericht. Heeft samen met Tom duizenden gesprekken gevoerd met familieleden en andere naasten. In 2020 is Tiny bij Altrecht gepensioneerd. Ze richt zich nu geheel op haar eigen coaching praktijk en op Naastentraining. 


Tom Rusting is in 2001 vervroegd gepensioneerd als manager van een ICT bedrijf. Heeft zich daarna geconcentreerd op de zorg voor een gezinslid met ernstige psychiatrische problemen, en op vrijwilligerswerk voor naastbetrokkenen. Is afdelingsvoorzitter van de afdeling Utrecht van naastenvereniging Ypsilon (www.ypsilon.org). Heeft in 2007 samen met Tiny van Hees de "familiecoaching" van Altrecht opgericht. Neemt nog steeds als familie-ervaringsdeskundige deel aan de gesprekken met naasten.


Kosten

Naastentraining zal vanaf 2021 een bescheiden - vrijwillige - bijdrage vragen aan deelnemers. Naastentraining is en blijft in ieder geval een non-profit organisatie.